Spawanie - doświadczenie , wiedza, rozwiązania
Gięcie - precyzja, szybkość, ekonomia
Wycinanie – dokładność i jakoś cięcia na najwyższym poziomie